Sørnes menighet > Artikler > Nyheter

Pensjonisttreff 3. onsdag hver mnd.

 

04.01.2017

Velkommen!

Pensjonisttreff  Høst 2019

Onsdager  klokka 11.00 i Sørnes kirke, menighetssalen.
Middag, sang, musikk, loddsalg og andakt.
 

16. okt. Gjest: Ernst Baasland: "Forandrer kristentroen seg med årene?"

20. nov. Gjest: "Rogfast - verdens lengste undersjøiske tunell" ved informasjonsmedarbeider Ellingsen.

11. des. Gjest: Kjetil Aano: "Gassisk jul". Besøk av Sørnes barnehage.

Ledere: John Ingebrigtsen. Knut Petter Froestad og Silje Barkved Fossan

Vel møtt!