Sørnes menighet > Artikler > Nyheter

Nytt menighetsråd i Sørnes

 

10.09.2019

 
 
Nytt menighetsråd er valgt.
Det nye rådet trer i kraft fra 1/11 -2019

1. Andreas Veggeland 
2. Turid marie Espeset
3.  Liv Reidun Ådneram Hebnes 
4. Arild Aanestad
5. Arne Kårstad Dalene
6. Tone Mæland Langeland
7. Bodil Lillian Sanne
8. Ådne Keiserås Bakkane
 
Varamedlemmer:
1.  Kjell Steinar Ladstein Ervik
2. Liv Ingrid Soma Ingebrigtsen
3. Odd Frode Torbjørnsen
4. Bjørg Marit Amdal
5. Maiken Testad