Sørnes menighet > Livets gang

Livets gang

Vigsel

Ønsker dere å bli viet i Sørnes kirke?     Les mer...

Dåp

Ønsker du å døpe barnet ditt i Sørnes kirke?   Les mer...