Åpen barnehage og babysang


Velkommen til Åpen Barnehage .

Sørnes Åpen Barnehage
 Mandag og Torsdager
Sørnes åpen barnehage og babysang har åpent hver mandag og torsdag utenom i skolens ferier.
Pris: 20 kr pr gang eller 300,- kr pr semester.
 
Velkommen til barn 0-6 år sammen med foreldre/foresatte.
 
 
 
BABYSANG I SØRNES 
Babysang er en del av åpen barnehage. Tidspunkt for babysang:

       Mandag  11.30 – 12.15

       Torsdag  10.30 – 12.15

Facebook-gruppen vår, Sørnes Åpen Barnehage & Babysang, https://m.facebook.com/sharer.php?sid=184108802001589&referrer=group&refid=18 vil oppdateres jevnlig.
 
Tilbake