Gjeldende smittevernregler


Oppdatert 21.juni 2021

 

Fra og med 18.juni ble det innført nasjonale lettelser, trinn 3. Men på grunn av smitteutbrudd lokalt, fortsetter Nord-Jæren fortsatt med tiltakene som har vært frem til 27.juni. 

Les mer om gjeldende regler og anbefalinger på Sola kommune sinde sider HER.

De viktigste endringene fra 27.mai:

 • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå mot enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøker arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
   
 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
   
 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
  Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind.

 

 

Vi vil gjøre vårt ytterste til at smittevernet ivaretas på best mulig måte. Dette stiller også krav til alle deltakere som kommer om å helst melde seg på, på forhånd, slik at de er registrert med navn og telefon nummer. 

Gjør deg godt kjent med Sola kommunes informasjon her: https://www.sola.kommune.no/informasjon-om-korona/regler-og-anbefalinger/


 

 

Du kan også finne informasjon på Sola Kirkelige Fellesråd HER 

 

Smittevernhensyn ved våre arrangementer (når det åpnes for dette):

 • Registrering: Vi må ha navn og telefonnummer til alle deltakere.
  • Vi er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
 • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
 • Hold 1 meter avstand til andre du ikke bor med. 2 meter dersom det er sang.
 • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

Takk for at du viser hensynheart

Tilbake