Krøllekveld for 2-åringer 3.oktober kl 17-18.30


Krøllekveld 2022

KRØLLEKVELD FOR 2-ÅRINGER 

Mandag 3.oktober, kl. 17.00-18.30.

PÅMELDING KRØLLEKVELD

Krøllekveld er et tilbud til foreldre med barn som fyller 2 år i løpet av 2022. Mange av dere har vært med i kirken på babysang. Nå inviterer Sørnes kirke dere til et nytt trosopplæringstiltak, Krøllekveld!

Hva skjer på Krøllekveld?               

  • Vi hører fortellingen om Jesus som den gode hyrde
  • Lammet Krølle hilser på oss
  • Barna får spille på instrumenter
  • "Min kirkebok 2" deles ut til barna
  • Det serveres boller og juice

"Min kirkebok 2" er en gave fra Sørnes menighet. Boken inneholder kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellingen om den gode hyrde, noen sanger og vers. Vi håper boken blir til glede. Gi beskjed dersom du vil at barnet skal motta boken, selv om dere ikke har anledning til å komme på samlingen. Da sender vi den til dere.

Påmelding på menighetens nettside sornes.menighet.no

Hilsen Sørnes Menighet v/Ingvild Pettersen

ingvild.pettersen@sornesmenighet.no eller tlf: 452 45 461

Tilbake