Søndagshilsen fra hjemmekontoret 10.januar


Prest Silje Barkved Fossan vil dele noen tanker rundt søndagens prekentekst i Markus evangeliet kapittel 1, 3-11

 

Søndagshilsen fra hjemmekontoret💒

Trykk HER for å se den digitale hilsenen.

Det er 2.søndag i åpenbaringstiden. I dagens tekst i Markus evangeliet kapittel 1, 3-11 møter vi døperen Johannes. Mange kom til Johannes for å bli døpt. Johannes sier at han er bare en som kommer i forveien. Han døper med vann, men han som kommer etter - Jesus - skal døpe med den Hellige Ånd. Jesus blir så døpt av Johannes.

2000 år etter får vi lov å døpe og å bli døpt med vann og i Den treenige Guds navn: Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Til et liv i tro og relasjon til Gud og vår neste.

Når små barn blir døpt bæres de til dåpen. Og vi alle bæres fra dåpen og ut i livet. For dåpen er Guds gave som vi får ta imot.🙏

Tilbake