Pensjonisttreff 3. onsdag hver mnd.


Foreløpig avlyst pga corona-restriksjoner (pr mars 2021) 

 

Onsdager  klokka 11.00 i Sørnes kirke, menighetssalen.
Middag, sang, musikk, loddsalg og andakt.

Ledere: John Ingebrigtsen. Knut Petter Froestad og Silje Barkved Fossan

Vel møtt!

 

Tilbake