Digital søndagsandakt m/ musikk, 24.januar


Sogneprest Silje Barkved Fossan deler noen ord med oss i forbindelse med søndagens prekentekst. Vi får høre musikk spilt av kantor Turid Evje Jensen.

 

 

Idag er det 4.søndag i åpenbaringstiden og Silje Barkved Fossan deler refleksjoner rundet prekenteksten i Joh 9,1-7 og vers 35b-38. Turid Evje Jensen spiller melodien salmen 434, "Det er navnet ditt jeg roper". Teksten til salmen står under.

TRYKK HER for å se andakten og høre musikken for denne søndagen, 24.januar.

Søndagens offer går til: Kristenrussen sin krusseaksjon.  Gi med Vippsnr #641925 eller på gavekonto nr: 3206.20.27990 (dersom du ikke bruker vipps). Merk gave med «søndagens offer».

Kristenkrussen sitt prosjekt, Krusseaksjonen21, går til utdanning for fattige og trengende i Bangladesh.
Les gjerne mer om prosjektet på Kristenrussen sine nettsider;

https://kristenrussen.no/krusseaksjonen21

Vi har også kristenruss i ungdomskoret Confession som er engasjert i dette prosjektet og har søkt om støtte. Vi syns derfor det er fint å støtte dette prosjektet.

 

 

Kallet (salme 434 i norsk salmebok):

Det er navnet ditt jeg roper,
vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor
på en ukjent vei?

Vil du kjennes ved mitt navn,
vil du møte sorg og savn,
vil du hvile i min favn,
og la meg bli hos deg?

Vil du ta det første skrittet,
vil du følge meg?
Vil du gå til mine minste
på en ukjent vei?
Vil du tåle onde blikk,
stå igjen når noen gikk?
Du skal gi dem alt du fikk,
for jeg vil bli hos deg.

Vil du åpne blinde øyne,
vil du følge meg,
se at fanger får sin frihet
på en ukjent vei?
Vil du stelle andres sår,
i det skjulte år for år?
Da er lønnen som du får
at jeg vil bli hos deg.

Vil du trosse angst og uro,
vil du følge meg,
ta imot deg selv med nåde
på en ukjent vei,
la de ord som jeg har sagt
folde ut sin skapermakt
tross din tvil og selvforakt?
For jeg vil bli hos deg.

Når du kaller, må jeg lytte.
Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om og vandre
på en ukjent vei.
Dit du går, vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se
mitt liv fullendt i deg.

Tilbake