Ny påmelding til konfirmasjon 2021 (utsatt dato)


Det blir ny påmelding til årets konfirmasjon 2021 (konfirmant-kull 2020-21) som blir utsatt til 28.august og 4.september. Påmelding starter kl 9.00 på mandag 8.februar.

 

Etter innspill fra sentralt hold har menighetene i Sola, i likhet med mange andre menigheter, valgt å utsette årets konfirmasjoner.

Grunnen til av vi ser oss nødt til å utsette årets konfirmasjoner, er at det knytter seg stor usikkerhet til smittesituasjonen de nærmeste månedene. Det er usikkert hvor mange som kan samles, både i kirken og privat, og til hvorvidt familie og venner fra andre deler av landet kan ta del i feiringen.

Ved å utsette konfirmasjonene til høsten, håper vi at smittesituasjonen vil gjøre det enklere å gjennomføre årets konfirmasjoner, naturligvis med alle mulige forbehold. 

Påmeldingen åpner på mandag 8. februar kl 09.00.
 

TRYKK HER FOR PÅMELDING AV KONFIRMANTEN

 

I Sørnes kirke blir det konfirmasjon på disse datoene og klokkeslettene:

  • Lørdag den 28. august kl 12.00 (max 12 stk)
  • Lørdag den 28. august kl 14.00 (max 12 stk)
  • Lørdag den 4. september kl 12.00 (max 12 stk)
  • Lørdag den 4. september kl 14.00 (max 12 stk)

Det vil være anledning til å være inntil 12 konfirmanter på hvert tidspunkt. Det er 40 konfirmanter totalt, som fordeles på 4 konfirmasjonsgudstjenester. Ved at det kan være inntil 12 konfirmanter pr gudstjeneste kan det bli litt ulikt antall konfirmanter i konfirmasjonene, men dere har større sjanse for å få det tidspunktet dere ønsker.

Hvor mange gjester hver konfirmant kan ha med seg vil avhenge av hvor mange det er lov å samles til høsten. Husk at denne påmeldingen gjelder kun for konfirmanten.

 

Ved spørsmål angående påmelding, ta kontakt med daglig leder Cecilie Ladstein Fassotte på telefon nr 41221521.

 

 

 

Tilbake