søndagskolen Søndager kl.11.00


 


Søndagsskole for store og små under gudstjenesten.

Det er 2 grupper på Søndagsskolen i Sørnes.

En for førskolebarna i søndagsskolerommet oppe.

Og en for skolebarna i kjelleren.

 

   

Tilbake