Pensjonisttreff


I Sørnes kirke

Bilde: Nadia Valko/Unsplash

Det arrangeres pensjonisttreff i Sørnes kirke en onsdag i måneden, kl 11-13. Det blir foredrag, middag, utlodning, sang og andakt. Velkommen! Se kaklenderen for datoer og program

Tilbake