Langfredag: Jesu lidelse og død


 Hør andakten m/ musikk fra Sørnes, langfredag 2.april fra kl 17

 

Det er langfredag. Dagens tekst står i Lukas 22,39–23,46, hvor fortellingen om Jesu siste timer før han ble korsfestet står.

Prest Silje gjenforteller og reflekterer over teksten. Som utgangspunkt er det brukt Bibelselskapets 2020 oversettelse av Lukasevangeliet - Bibelen lett å lese.

Kantor Turid spillet «O hode høyt forhånet».

 

TRYKK HER for å høre andakten og musikken. Den kan ses/høres fra kl 17.00 på langfredag 2.april.

Eller gå direkte inn på videoen her:

 

Tilbake