Trosopplæring i Sørnes menighet


Alle døpte blir invitert til trosopplæring i den menigheten hvor de er bosatt. Velkommen til trosopplæring i Sørnes!

 

Trosopplæringen er ofte et årlig arrangement, med ulike aktiviteter for de ulike aldersgruppene. Dere får invitasjon til trosopplæringstiltakene i posten!

Tilbake