Givertjeneste


Har du lyst å gi en gave eller bli fast giver?

Vår menighet er avhengig av finansiell støtte, slik som de fleste andre menigheter er. Vi får noe i offentlig støtte, men mye blir finansiert av trofaste givere. Og vi er helt avhengig av denne tjenesten for å kunne drive et aktivt arbeid.

Du har mulighet til å gi en enkeltgave, enten via vipps til nr 116990. Under dette hovednummer er det også mulig å velge kategori "Gave til menighetsarbeidet". Du kan også gi til vår gave konto 3206 20 27990.  Husk å merke gaven med "gave til menighetsarbeidet".

Dersom du har lyst å bli fast giver, ved å betale et fast beløp per måned; ta kontakt med daglig leder, post@sornesmenighet.no

 

Takk for den gaven du gir!

 

Tilbake