GODT NYTT til 5-klassinger i Sørnes


Påmelding til Godt Nytt lørdag 28. oktober og søndag 29. oktober

Bilde: GraphicMama (pixabay)

Vi inviterer alle 5.klassingene til kjekke timer i Sørnes kirkesmiley

PÅMELDING GODT NYTT

PROGRAM:

Lørdag 28.oktober:

Fra kl 14.00 - 17.00 blir det både konkurranse, quiz og pizza.

Søndag 29.oktober:

Vi deltar på gudstjenesten kl 11.00 i Sørnes kirke .

Møt opp kl 10.00.

 

VI HAR BEHOV FOR FORELDRE-HJELP

Vi håper at noen foreldre kan hjelpe til med:

- Kjøkkentjeneste

- Sporlek

--> Gi beskjed/ huk av ved påmelding dersom du kan bidra smiley

 

Kontaktperson: Bruno Leonardi Hersdal 94115081

bruno.hersdal@sornesmenighet.no

Tilbake