Barnekor i Sørnes våren 2024


 

 

MINIGOSPEL:

Øver onsdager i oddetallsuker i lokalene til  Åpen barnehage fra 17.00-18.00.

For barn som er under skolealder og fra ca. 3 år.

Alle barna kommer i følge med en voksen. Øvelsene er lekbasert. Vi synger enkle kristne barnesanger, har sangleker og spiller også på rytmeinstrumenter. Noen ganger deltar vi med sang på familiegudstjenester og på menighetens basar.

GospelKids:

For barn i barneskolealder og de øver i den store menighetssalen.

Øvelsene er fra 17.00-18.00 i partallsuker.

Koret øver inn kjekke kristne sanger, har noen kjekke leker og en liten pause i løpet øvelsene. Vi deltar også ved menighetens familiegudstjenester og på menighetens basar.

 

Det koster 100 kroner å være betalende medlem i året pr kalenderår.

Har dere spørsmål så ta kontakt med Ingvild eller Turid på mail:

ingvild.pettersen@sornesmenighet.no eller turid.evje.jensen@sornesmenighet.no 

 

 

 

Tilbake