Velkommen til konfirmasjon 2024


Velkommen som konfirmant 2023-24 i Sørnes menighet!

Invitasjon til konfirmasjon sendes ut i posten til alle døpte født i 2009 i soknet etter påske.

Påmelding til konfirmasjon åpner i slutten av april, og man melder seg på ved å følge link som blir lagt ut her på hjemmesiden vår.

Konfirmasjonsdatoene for 2024 er lørdag 27. april og lørdag 4.mai. Alle får den konfirmasjonsdatoen de ønsker.

Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert. Om man ikke er døpt tidligere er man allikevel hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsopplegget, og kan bestemme seg om man ønsker å bli døpt i løpet av året. Vi har ikke informasjon om hvem som bor i soknet som ikke er døpt, og kan derfor ikke sende invitasjon i posten til disse.

Tilbake