Protokoll Fra Årsmøtet, samt saksliste og Årsberetning 2022


Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 23. april, etter gudstjenesten.

Protokollen fra møtet finner du her: /Portals/0/Protokoll%20Arsmote%202023.pdf

Takk til alle som deltok! 

 

 


MENIGHETENS ÅRSMØTE

Sakliste:

  1. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  2. Godkjenning av sakliste
  3. Årsrapport og Regnskap for 2022
  4. Eventuelt andre meldte saker

Eventuelle saker til årsmøtet meldes skriftlig til menighetsrådsleder innen 16. april.

Årsrapporten kan du se HER på hjemmesiden og kan ellers fås på menighetskontoret.

Vel møtt!

Tilbake