Årsmøte avholdt 5. mai 2024


Stor takk til de cirka 40 fremmøtte

                                    Årsmelding 2023 finner du i saken

Menighetens årsmøte ble avholdt 5. mai, etter gudstjenesten.

Cirka 40 var samlet til et møte uten innrapporterte saker, uten om den opprinnelige saklisten. Menighetsrådsleder Ole Andreas ledet møtet med stødig hånd. Han orienterte om Årsrapporten 2023, med bidrag fra fungerende sokneprest Per Arne på det som hadde med gudstjenestelivet i menigheten, trosopplæringsleder orienterte om trosopplæringstiltakene i menigheten, mens daglig leder Erlend orienterte om økonomien.

Til slutt ble den nye Strategien lagt fremfor menigheten.

Møtet varte i cirka 30 minutter. 

Under kan dere se innkallingen og saklisten.

Protokoll for møtet er på kirkekontoret.


MENIGHETENS ÅRSMØTE

Sakliste:

  1. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  2. Godkjenning av sakliste
  3. Årsrapport og Regnskap for 2023
  4. Eventuelt andre meldte saker

Eventuelle saker til årsmøtet meldes skriftlig til menighetsrådsleder innen 28. april.

Årsrapport 2023

Vel møtt!

Tilbake