Søndagsskole i Sørnes


Velkommen til søndagskole i Sørnes!

Her møtes barn for å lære om og bli kjent med Jesus. Vi hører bibelfortellinger, synger sanger og har kjekke aktiviteter. Søndagsskolen er samtidig som det er gudstjeneste.

Datoer det er søndagskole høsten 2023 er:

20. august

17. september

1. oktober

22. oktober

12. november

26. november

10. desember

Velkommen!

Tilbake