Søndagsskole i Sørnes


Velkommen til søndagskole i Sørnes!

Her møtes barn for å lære om og bli kjent med Jesus. Vi hører bibelfortellinger, synger sanger og har kjekke aktiviteter. Søndagsskolen er samtidig som det er gudstjeneste.

Datoer det er søndagskole i vår er:

8. januar

29.januar

19.februar

12.mars

26.mars

16.april

14.mai

4.juni

Velkommen!

Tilbake