KIRKEVALGET 2023


Kirkevalget i Sørnes - Steder & Tider

 

Kirkevalget 2023 står straks for tur. Under finner dere praktisk informasjon (tider og steder) for hvordan du som er stemmeberettiget i Sørnes kan avlegge din stemme til Menighetsråd og Bispedømmeråd

FORHÅNDSSTEMMER

Forhåndsstemmer kan avgis på Solakirkens Servicetorg i Sola kirke (Kongshaugvegen 20) ALLE torsdager kl. 1100 - 1300, i perioden 10. august - 8. september

Det blir også lagt til rette for forhåndsstemming i Sørnes kirke etter gudstjenesten 27. august, kl 1300-1500, samt torsdag 31. august kl. 1500-2000

Det legges opp til at man, hvis man ønsker det, skal kunne avgi stemme DIGITALT. Dette er nytt av året og kan gjøres i tidsrommet 10. august - 6. september.

Man må ha elektronisk id og logge seg inn på www.kirkevalget.no eller man kan scanne QR-koden og komme til rett sted (man må fortsatt logge seg på med elektronisk id)

 

KIRKEVALGET 2023

Selve kirkevalget skjer både på søndag 10. september & mandag 11. september på følgende steder for dere i Sørnes:

søndag 10. september 1400-1800 i Sola Kulturhus

mandag 11. september 1000-2100 i Røyneberg Skole & Grannes Skole

Du tilhører samme valgkrets som for Kommune- & Fylkestingvalget. Selve rommet for stemming er i nærheten, men ikke samme, lokale som Kommune- & Fylkestingvalget. Følg skilting til "Kirkevalget" for å avgi stemmer

 

Ønsker man mer informasjon om Kirkvalget, sjekk: www.kirken.no/valg/  eller ta kontakt med Sørnes kirkekontor direkte på: post@sornesmenighet.no

 

Under ser dere Nominasjonskomiteens liste for Menighetsrådet i Sørnes

 

KANDIDATLISTE I PRIORITERT REKKEFØLGE ER SOM FØLGER:

 1. Turid Marie Tronstad Espeset     1975 (gjenvalg)
 2. Ole Andreas F. Gundersen          1967
 3. Sølvi Broadhurst                          1975
 4. Arne Kårstad Dalene                   1967 (gjenvalg)
 5. Tone Mæland Langeland             1962 (gjenvalg)
 6. Kjell Steinar L. Ervik                     1958 (gjenvalg)
 7. Siv T. Joa                                      1979
 8. Kristin Margrethe Viste                 1967
 9. Ådne K. Bakkane                          1967 (gjenvalg)
 10. Turid Høiland Stapnes                  1950
 11. Marit Ø. Røyneberg                      1959
 12. John-Arne Paulsen                       1976
 13. Bjørg Marit Amdal                          1952 (gjenvalg)

Man kan også avgi stemme i Bispedømmerådsvalget, les mer om dette på nettet: www.kirken.no/stavanger Det er i år fire lister til dette valget i Stavanger bispedømme (som Sørnes er en del av), så husk å avgi stemme her også om du vil være med på å forme den fremtidige kirken i regionen vår!

 

 

Tilbake