KIRKEVALGET 2023


KANDIDATLISTE TIL MENIGHETSRÅD 2023 & INFORMASJON OM SUPPLERENDE NOMINASJON- 

Nominasjonskomiteens liste er lagt ut til ettersyn

KANDIDATLISTE I PRIORITERT REKKEFØLGE ER SOM FØLGER:

 1. Turid Marie Tronstad Espeset     1975
 2. Ole Andreas F. Gundersen          1967
 3. Sølvi Broadhurst                          1975
 4. Arne Kårstad Dalene                   1967
 5. Tone Mæland Langeland             1962
 6. Kjell Steinar L. Ervik                     1958
 7. Siv T. Joa                                      1979
 8. Kristin Margrethe Viste                 1967
 9. Ådne K. Bakkane                          1967
 10. Turid Høiland Stapnes                  1950
 11. Marit Ø. Røyneberg                      1959
 12. John-Arne Paulsen                       1976
 13. Bjørg Marit Amdal                          1952

 

SUPPLERENDE NOMINASJON

Det åpnes nå for supplerende nominasjon. Det betyr at kandidatforslag kan leveres valgstyret innen kl.12:00 15. mai.
Et kandidatforslag ved supplerende valg må være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere, deriblant en tillitsvalgt.

Kandidatforslag kan leveres valgstyret i brevs form til kontoret eller som scannet dokument til post@sornesmenighet.no
Valgstyret vil innen 20. mai avgjøre om forslag til supplerende nominasjon kan godkjennes.

For spørsmål, ta kontakt med leder for nominsajonskomitéen Andreas Veggeland (andreas.veggeland@gmail.com) eller daglig leder Erlend B. Jørgensen (41636960).

Les mer om kirkevalget på https://www.kirken.no/valg

 

Tilbake