Ny Lesepult & Knefall


Hurra!

I april kom ny lesepult på plass i kirken. Det betyr at Sørnes igjen har knefall & lesepult. Det har også blitt installert rekkverk ved rampen opp til alteret. Se bilder under! 

Knefallene er modulbasert og flere kombinasjoner kan brukes, slik at det fortsatt f.eks er mulig med "åpen" løsning.

Knefallene viste seg å være designet slik at det for mange ble vanskelig å knele ned, da det "rekkverket" albuene skal hvile på var meget høye. Dette gjorde at det var mange som valgte å stå istedenfor å knele under utdeling av nattverd.

Menighetsrådet tok dette opp som sak og besluttet at hvis det var mulig så ville menigheten gjerne ha knefallene senket. Det viste seg at dette var mulig og beslutningen var at dette var noe menigheten sterkt ønsket. I slutten av oktober 2023 var knefallene atter på plass, etter noen uker "på verksted". Vi er meget glade for utfallet og resultatet. 

Vi er meget glade for at dette er på plass

Tilbake