Kirkevalget 2023


MR-valg resultat for Sørnes

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent
valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

 

Medlemmer

Turid Marie Tronstad Espeset f. 1975 Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer

Sølvi Broadhurst f. 1975 Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer

Siv Time Joa f. 1979 Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer

Ole Andreas Flaathe Gundersen f. 1967 Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer

Tone Mæland Langeland f. 1962 Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer

John-Arne Paulsen f. 1976 Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer

Kristin Margrethe Viste f. 1967 Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer

Kjell Steinar Landstad Ervik f. 1958 Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer

 

Varamedlemmer

Arne Kårstad Dalene f. 1967 Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer

Ådne Keiserås Bakkane f. 1967 Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer

Turid Høiland Stapnes f. 1950 Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer

Marit Ødegård Røyneberg f. 1959 Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer

Bjørg Marit Amdal f. 1952 Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer

 

 

Tilbake