Vigsel


Ønsker dere å bli viet i Sørnes kirke? 

Alle henvendelser ang. bryllup i hele Sola skjer til Solakirkenes servicetorg, telefon 51 75 53 70 eller epost servicetorget@solakirken.no.

Klikk her for informasjon om vielse

 

Tilbake