LEDSAGERTJENESTEN


 
Kirkens Sykevaktsordning har fått nytt navn:
 
Ordningen er den samme, men vi har nytt tlf. nr: 51735370
Da kommer dere til Solakirkens servicetorg, der dere kan bestille tjenesten.
 
Dette er en tjeneste hvor frivillige medarbeidere, kalt ledsagere mot en liten timegodtgjørelse, kommer hjem og er tilstede hos den syke for å avlaste pårørende.
Ledsager skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være tilstede, eller være med ut og handle, gå til frisøren, følge til time hos tannlegen eller på sykehus.
Dette kan skje på dagtid, eller om kvelden.
 
Viktig: Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på frivillige, og følger skolens ferier.

Tilbake