LEDSAGERTJENESTEN


Kirkens Sykevaktsordning har fått nytt navn.
Trykk her for informasjon om LEDSAGERTJENESTEN (Felles informasjon på Sola kirkelige fellesråd sin nettside)
 
Ordningen er den samme, men vi har nytt tlf. nr: 51735370
Da kommer dere til Solakirkens servicetorg, der dere kan bestille tjenesten.
Tilbake