Høytidsringing i kirkeklokkene påsken 2024


Det blir i påsken høytidsringing i kirkeklokkene i solakirkene. Det skjer lørdag 30. mars påskeaften fra kl. 17 – 18 og 31. mars 1.påskedag kl. 10 - 11.

Den norske kirkes menigheter i Sola har ansvar for bruken av kirkeklokkene. Dette er en svært gammel tradisjon, og kirkeklokkene er et av kirkens musikkinstrumenter.

I snart tusen år har kirkeklokkene preget lydlandskapet. De har varslet krig og ulykke, vært en felles tidsangiver for folket – kalt til fest og glede, og vært en lyd til trøst ved sorg og død.

Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ reviderte og fastsatte sist i 2015 Regler for bruk av kirkens klokker: https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler-for-bruk-av-kirkens-klokker

Tilbake