Dåp


Ønsker du å døpe barnet ditt i Sørnes kirke?

Dåpen er tradisjon, en feiring av barnet som er født! Og den er noe mer. Dåpen er en gave fra Gud, en invitasjon til fellesskap i menigheten og til fellesskap med Gud. Alle kan bli døpt, en kan døpes når som helst i livet

LITT OM DET PRAKTISKE

 

 

Bestill dåp her ved å trykke på linken over. Velg ønsket dag, registrer deg og du får en bekreftelse på mail.

Dåpssamtale

I bekreftelsen får dere også tid for dåpssamtale. Samtalen skjer i kirken og varer ca 1 time. Dåpssamtalen handler om hva dåpen er, hva som skjer på dåpsdagen og informasjon om menighetens tilbud for barn og unge. Du kan stille alle spørsmål du har om dåp, tro og kirken.

Faddere

Alle som er over 15 år og anerkjenner kristen barnedåp kan være fadder. Det er foreldre som bestemmer hvem som skal være faddere. Den som døpes må ha minst to faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to faddere må være tilstede under dåpshandlingen. 

Hva betyr det å være fadder?

Under dåpshandlingen sier presten at foreldre og faddere skal være vitner om at barnet er døpt og bidra til at barnet oppdras i den kristne tro. Å ta med barnet til en av kirkens mange barneaktiviteter er en fin måte å gjøre dette på, likeså å be for barnet. Å være fadder er for mange et hedersoppdrag.

Hva skjer i kirken under dåpen?
Dåpen skjer tidlig i gudstjenesten. Prest og dåpsforeldre med barnet går sammen inn i starten av gudstjenesten. Først blir det lest fra Bibelen om hvorfor vi døper barna våre. Vi leser trosbekjennelsen høyt sammen og synger en dåpssalme. Det helles vann i døpefonten, og presten ber en bønn for det som skal skje. Dåpsfamilien kommer frem til døpefonten, og en i følget tar av dåpsluen hvis barnet har det. Presten spør den som bærer barnet hva barnet heter. Så «tegner» presten et kors over barnet, før han eller hun øser tre håndfuller med vann over barnets hode og sier: «Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». En i dåpsfølge tenner et dåpslys i lysgloben. 

Hvem kan bære barnet?
Det er vanlig at en av foreldrene eller en av fadderne bærer barnet til dåpen. Dette er valgfritt, en annen kan også gjerne bære barnet, for eksempel bestemor eller bestefar.

Hva er en gudmor/gudfar?
Mange bruker tittelen gudmor/gudfar på den som bærer barnet i dåpsseremonien. Forelder bestemmer selv om de vil bruke denne tittelen. Hvem som er gudmor eller gudfar registreres ikke i det kirkelige registeret.

Hva har man på seg i dåpen?
Det er ingen regler for hva foreldrene og fadderne skal ha på seg. Det er vanlig at en stiller pent kledd for anledningen. Barnet har som oftest dåpskjole og dåpslue, det er helt valgfritt.

Må vi ha dåpsfest?
Noe av det fine med dåpsfesten er at det ikke finnes noen regler for hvordan denne skal arrangeres. Det er opp til barnets foreldre om de vil ha en fest og hvordan den skal være. I mange familier er dåpsdagen en flott anledning til å samle slekt og venner til fest for å feire barnet. 

Ta kontakt dersom dere ønsker å vite mer før dere tar valget.

Tilbake