Strategi- & Handlingsplan 2024-2027


Ny Strategi- & Handlingsplan for Sørnes er vedtatt 

På Menighetsrådsmøte i Sørnes den 16. april ble ny Strategi- & Handlingsplan for inneværende Menighetsrådsperiode vedtatt.

Menighetsrådsleder Ole Andreas Gundersen har ledet prosessen siden januar og i går kunne endelig ny plan vedtas. 

Gundersen sier seg fornøyd med dokumentet og prosessen, som har vært grundig og åpen, der både stab og Menighetsråd har bidratt og vært med å utforme det ferdige produktet. 

Les planen her: /Portals/0/StrategiSornesWeb.pdf

Tilbake