Sørnes Menighetsråd


Menighetsrådet 2023-2027:

 

Ole Andreas F. Gundersen, leder

John-Arne Paulsen, nestleder

Turid Marie T. Espeset, Fellesrådsrepresentant

Kjell Steinar L. Ervik, Fellesrådsrepresentant

Tone M. Langeland

Sølvi Broadhurst

Siv T. Joa

Kristin M. Viste

Per Arne Tengesdal, sokneprest-vikar

Arne K. Dalene, 1. vara

Ådne K. Bakkane, 2. vara

Turid H. Stapnes, 3. vara

Marit Ø. Røyneberg, 4. vara

Bjørg Marit Amdal, 5. vara

 

 

 

 

 

Sørnes menighetsråd 2019-2023

Andras Veggeland, leder

Liv Reidun Ådneram Hebnes, nestleder

Arild Aanestad

Turid Marie Espeset

Ådne Keiserås Bakkane

Tone Mæland Langeland

Arne Kårstad Dalene

Bodil Sanne

Sokneprest Silje Barkved Fossan - Permisjon

Vikarierende Sokneprest Per Arne Tengesdal 

Varamedlemmer:

1.  Kjell Steinar Ladstein Ervik

2. Liv Ingrid Soma Ingebrigtsen

3. Odd Frode Torbjørnsen

4. Bjørg Marit Amdal

5. Maiken Testad

Tilbake