Sørnes Menighetsråd


Sørnes menighetsråd 2019-2023:

 

Andras Veggeland, leder

Liv Reidun Ådneram Hebnes, nestleder

Arild Aanestad

Turid Marie Espeset

Ådne Keiserås Bakkane

Tone Mæland Langeland

Arne Kårstad Dalene

Bodil Sanne

Sokneprest Silje Barkved Fossan - Permisjon

Vikarierende Sokneprest Per Arne Tengesdal 

Varamedlemmer:

1.  Kjell Steinar Ladstein Ervik

2. Liv Ingrid Soma Ingebrigtsen

3. Odd Frode Torbjørnsen

4. Bjørg Marit Amdal

5. Maiken Testad

Tilbake