Sørnes Menighetsråd


Sørnes menighetsråd 2019-2023:

 
 

Andras Veggeland, leder

Liv Reidun Ådneram Hebnes, nestleder

Arild Aanestad

Turid Marie Espeset

Ådne Keiserås Bakkane

Tone Mæland Langeland

Arne Kårstad Dalene

Bodil Sanne

Silje Barkved Fossan 

Tilbake