Keltisk kveldsbønn 6.oktober


Velkommen til tidebønn og musikk i kirken

 

Velkommen til keltisk kveldsbønn første onsdag i måneden kl. 20.00

Neste er: onsdag 3.november og 1.desember  kl 20

Se alle datoer i kalenderen

Tilbake