Konfirmant program 2020


Program konfirmant våren 2020

 

 

Krik samlinger på Røyneberg skole onsdager kl.19.30-21.00 vår 2020:

Krik 1: 8. januar, 22. januar, 5. februar, 19. februar og 11. mars.

Krik 2: 15. januar, 29. januar, 12. februar, 4. mars og 18. mars.

 

Fellessamlinger som alle konfirmantene må møte på:

  • Søndag 9. februar kl.18:00 i Ræge kirken: Tema gudstjeneste
     
  • Onsdag 25. mars kl.18.00 i kirken: Fotografering og forberedelser til konfirmasjonen. Orientering om fasteaksjonen.
     
  • Tirsdag 31. mars kl.17.00 i kirken: Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp.  Alle konfirmantene går rundt med innsamlingsbøsser og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp.
     
  • Onsdag 15. april kl.19.00–21.00 i kirken: Samtalegudstjeneste for alle, med samling etterpå.

 

Konfirmasjon i Sørnes lørdag 25.april eller lørdag 2.mai

Tilbake