Viktig informasjon om sommeren i kirkene i Sola


 

Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden. 


Menighetene og gravplassvirksomheten i Sola følger de råd, pålegg og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Sola kommune og Stavanger biskop.

LES HER OM VIKTIG INFORMASJON OM SOMMEREN I SOLAKIRKENE

Linken fører deg til Sola kirkelige fellesråd sin nettside for felles informasjon om kirkene i Sola

Tilbake