Utendørs andakt på Sola sjukeheim


 

Onsdag 22. april var Silje og Bruno på Sola sjukeheim og hadde utendørs andakt for beboerne. Prestene, diakonen og noen frivillige har normalt faste andakter på Sola sjukeheim. På grunn av situasjonen med korona har sjukeheimen vært stengt for besøk, og det har heller ikke vært mulig å komme inn å ha andakt. Med det flotte vårværet denne uken var det mulig å gjennomføre en andakt utendørs i hagen. Det ble en flott opplevelse med tekstlesing, andakt, salmesang og solosang av Bruno.

Tilbake